http://www.angielski.e-biznes.org/

Angielski - korepetycje, matura,fce,cae, korekta tekstów, kursy on-line

hawiak@poczta.onet.pl
Angielski - korepetycje, przygotowanie do matury, fce, cae, egzaminów na studia (inne), korekta tekstów, tłumaczenia, kursy on-line, pomoc stała i doraźna (np. przed klasówkami itp.), pomoc w pisaniu prac/wypracowań, konsultacje/porady on-line. Zajęcia prowadzone są w Gdyni.Mam doświadczenie w prowadzeniu i organizowaniu zajęć w j.angielskim, ponieważ od 1989 jestem nauczycielem języka angielskiego, uczę w liceum ogólnokształcącym,zajmuję się udzielaniem korepetycji oraz przygotowywaniem do egzaminów maturalnych, FCE,CAE,CPE oraz na wyższe uczelnie.
Mając wiele do czynienia z ludźmi posiadam umiejętności obcowania z ludźmi potrzebne w tej pracy. Łatwo nawiązuję kontakty i udaje mi się utrzymywać dobre stosunki także później. W gruncie rzeczy lubię spotykać się z ludźmi. Jestem przyzwyczajona do zmiany otoczenia i pracy poza regularnymi godzinami. Nie wpadam w panikę, kiedy coś się nie udaje. Potrafię walczyć ze stresem i działać mimo wszystko. Lubię uczyć się nowych rzeczy i myślę, że potrafię uczyć się szybko. I wreszcie, co istotne, wolę wyzwanie od bezbarwnej rutynowej pracy. Działam z zaangażowaniem, które udziela się innym. Mam dar przekonywania innych do swoich planów i zamierzeń. Optymizm pozwala mi ciągle angażować się w nowe sprawy, stale być w ruchu i nigdy nie spoczywać na laurach.
Zainteresowania moje są bardzo szerokie i niecodzienne: od filozofii po matematykę, lubię długie intelektualne dysputy i spory, z ochotą wyszukuję argumenty nie do zbicia. Mam wielu przyjaciół i jestem bardzo towarzyska. Z łatwością zawieram nowe znajomości, nie wiem, co to nieśmiałość, szerokie horyzonty i poczucie humoru to moje osobiste cechy, jestem wesoła i aktywna.
Jestem przekonana, że takie moje cechy jak odpowiedzialność, skuteczność w działaniu, umiejętność pracy samodzielnej jak i w zespole a także podejmowanie inicjatywy w stawiającym wysokie wymagania otoczeniu pozwolą mi w pełni sprostać Państwa oczekiwaniom. Jestem osobą ambitną, o entuzjastycznym nastawieniu do życia. Moja dotychczasowa praca, poza łatwością w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi, wymagała samodzielności i odpowiedzialności. Wierzę, że mój entuzjazm, zdolność do kreatywnego myślenia i dynamizm w wykonywaniu powierzonych obowiązków, da mi możliwości dalszego rozwoju zawodowego, przyczyniając się jednocześnie do Państwa sukcesów.
Mam nadzieję, że zainteresowałam Państwa swoją osobą i będę miała przyjemność spotkać się z Państwem na zajęciach.

Oczekuję dużego zainteresowania oraz wiadomości od Państwa. O kontakt proszę na podany wyżej adres e-mail, lub pod nr tel. 608432145.Zapewniam:- systematyczność i najwyższą efektywność nabywania wiedzy,- kontrolę nabywanej wiedzy poprzez szereg testów sprawdzających.Zakres wiadomości i umiejętności1. Kształcenie językowe - formy wypowiedzi- umieć zredagować spójną, logiczną oraz komunikatywną wypowiedź, poprawną pod względem językowym i kompozycyjnym w formie:


opowiadania,opowiadania z użyciem dialogu,
opisu (przedmiotu,postaci,przeżyć wewnętrznych),streszczenia,listu,


charakterystyki,sprawozdania (z wycieczki,imprezy,lektury),podania,życiorysu,rozprawki,recenzji.2. Kształcenie językowe - formy gramatyczne:- użycie czasów: Simple Present, Present Continuous, Simple Past, Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous, Simple Future, Future Continuous, Future in the Past, Future Perfect, Future Perfect in the Past.- wyrażanie czasu przyszłego,- przedimek, określnik


- rzeczownik - podział, formy, liczba, rodzaj- zaimek


- przymiotnik - formy, użycie, stopniowanie- przysłówek - formy, podział, stopniowanie, miejsce w zdaniu- czasownik - formy, podział- czasowniki modalne, posiłkowe, specjalne


- przyimek- konstrukcja there+be, it+be- zdania z dwoma dopełnieniami, przydawkowe, celowe, pojedyncze, złożone, przydawkowe typu Defining i Non-Defining- strona bierna - tworzenie, użycie- konstrukcje pytające


- konstrukcje rozkazujące


- bezokolicznik, forma Gerund- mowa zależna- zdania warunkowe,- słowotwórstwo- spójniki- rzeczowniki policzalne i niepoliczalne- użycie "both" i "the two"- konstrukcja It is...who...


- zaimki względne, zaimki pytające "who", "whom", "what"


- zaimki rozdzielcze "all", "both"- each/ every/ everybody/ everything, other/ both, another/ other/ others, all/ both/ such, whose/ of which, like/ as, quite/too, to mind, would/would rather, advice, ever, best, to get, zaimek nieokreślony "one", though na końcu zdania, to do- either/ neither, several/ enough, so/ such, how/ what, had better, shall/should, will/would, dare, so do (I)/neither (nor) do (I), wish, if only, I'd rather, suppose,- konstrukcje zdaniowe z imiesłowem- zwroty, idiomy, przysłowia, wyrażenia, cytaty- synonimy- structural conversionKRYTERIA OCEN


- ocena celująca - 100% - swobodna, dojrzała prezentacja swoich poglądów nie ograniczona trudnościami natury językowej, wyczerpująco zaprezentowany i zinterpretowany temat, wzbogacony wiedzą o świecie i własnym komentarzem, bogactwo językowe.


- ocena bardzo dobra - 85-95% - zróżnicowane, bogate słownictwo, swoboda prezentacji tematu, drobne błędy leksykalno-gramatyczne.


- ocena dobra - 75% - drobne braki w interpretacji, ogólna poprawność leksykalno-gramatyczna.


- ocena dostateczna - 60% - wypowiedź komunikatywna, duża ilość błędów leksykalno-gramatycznych, braki w zrozumieniu i interpretacji tematu.


- ocena dopuszczająca - 50% - błędy merytoryczne, leksykalno-gramatyczne, niepełny przekaz informacji.


- ocena niedostateczna - poniżej 50% - poważne błędy merytoryczne, niezrozumiała wypowiedż, duża ilość błędów ortograficznych.
Uruchomiona została usługa SMS, pod którą można uzyskać kompleksowe porady z zakresu języka angielskiego.
Aby skorzystać z uslugi wyślij SMS na nr 72068 o treści NJ.angw odpowiedzi otrzymasz 2 SMS-y zwrotneusługa dostępna w sieciach Orange, Era, Plus, PlaySerwis SMS/MMS obsługuje Dotpay.plkoszt SMS - 2 zł netto (2,44 zł z VAT)właścicielem serwisu jest hawiak@poczta.onet.plRegulamin usługi znajduje się na str. http://www.dotpay.pl/regulaminsms